مرکز خدمات ابری مبتنی بر تلفن ژیکال

فهرست مطالب

ژیکال مجموعه راه حل های ارتباطی است، که صاحبین کسب و کار به صورت ابری مرکز تماس یا سانترال مجازی خود را یک پارچه با سیستم های وابسته به تلفن را مدیریت خواهند نمود. مرکز تلفن مجازی ژیکال جایگزینی برای سیستم های مرکز تلفن و سیستم های سانترال آنالوگ و دیجیتال است که به جای تهیه و نگهداری تجهیزات، به صورت سرویس کلیه آن خدمات را ارائه خواهد داد. در این روش دیگر نیازی نیست که برای دفتر کار خود پیش بینی خرید سانترال یا سرور ویپ را نمایید و یا دغدغه این را داشته باشید که این سیستم احتیاج به پشتیبانی خواهد داشت. مرکز تلفن مجازی ژیکال تلفن‏های ثابت شما را مدیریت خواهند نمود به سبکی که با کمترین هزینه بتوانید به جای خرید زیر ساخت از امکانات آن مرکز تلفن استفاده نمایید، شماره تلفن ثابت شما قادر خواهد بود که  دیگر سرویس تلفن گویا، سرویس منشی مجازی، انتقال تماس و مرکز تماس را برعهده گیرد.