سامانه‏ های مدیریت تماس‏ صوتی و تصویری مبتنی بر VoIP

فهرست مطالب

اجرای سیستم‏های متن باز استریکس، اپلاینس‏های قدرتمند، راهکارهای مایکروسافت لینکس، و در کل ارائه راه حل‏های جامع سیستم ها تلفنی مبتنی بر VoIP، جهت حداقل نمودن هزینه‏های سازمانی و ایجاد خدمات ارزش افزوده، از قابلیت‏های کلیدی و تجربیات ارزشمند تیم فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت می‏باشد که می‏تواند باتوجه به شرایط هر سازمان مناسب‏ترین راه حل پیشنهاد و اجرایی گردد.