پلتفرم توسعه کسب و کار سودانه

فهرست مطالب

سودانه مفهوم متفاوتی است که صاحبین کسب و کار، مشتریان عادی و سازمانی را در بستر های کاملا پویا به نحوی به هم مرتبط می‎کند که علاوه بر افزایش توان خرید مشتریان، و ایجاد فرایند های انگیزشی در آنان به توسعه کسب وکارها کمک شایانی خواهد نمود.