ali

فناوری VoIP برای ایجاد مراکز تماس نوین برای پشتیبانی بهینه کاربران و یک سیستم بازاریابی قوی استفاده می شود. در این نوع کاربرد هدف کمتر کردن هزینه ها نیست. بلکه هدف اصلی استفاده از قابلیت های فراوان فناوری VoIP  است. مراکز تماس نوین قابلیت های بسیاری در اختیار کاربران می گذارد. به عنوان مثال کاربران می توانند همزمان از روش های چت، ایمیل، تماس تلفنی و پیام کوتاه برای ارتباط با یک سازمان و یا شرکت استفاده کنند. در این کاربرد VoIP ، مدیران به سادگی می توانند فعالیت کارمندان در پاسخگویی به مشتریان را نظاره کنند. ترکیب فناوری VoIP  با نرم افزارهای کامپیوتری باعث می شود بهروری کارمندان افزایش یافته و زمینه جلب رضایت مشتریان فراهم شود.

اختصاصی سازی مراکز تماس بر اساس ماژول های توسعه ای میتواند این امکان را فراهم سازد تا دستیابی به اهداف سازمانی وابسته به مراکز تلفن بهتر فراهم آید.